ASIA

HONG KONG

APA Outdoor Shop

Gee Chang Hong Centre

65 Wong Chuk Hang Rd, Wong Chuk Hang,

Hong Kong 

Phone: +852 3153 4091

Website: https://www.apaoutdoorshop.com

 

CHINA

The ChinaSplash

Cenbo Vilage, Jin Ze, Qingpu District, 

Shanghai, P.R. China

Email: joe147@thechinasplash.com

Phone: +86-17702147147

Wechat: Joe147001

 

KOREA

Nangman Kayak Shop Korea

6-305 Samik APT, 313, Dongdaeshin-dong

Seogu, Busan, Korea

Website: http://cafe.naver.com/nangmankayakshop

 

JAPAN

Yuinchu Limited/Amanico

Shun Shirahata

11-2, Asanicho, Naze, Amami City, Kagoshima,

Japan 894-0042

+81-90-5931-4024

https://www.amanico.jp

amamimagic@yahoo.co.jp